Dziś jest :  niedziela, 23 stycznia 2022 r. 04:41   Imieniny :  Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa842 301 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » warmińsko-mazurskie » OLSZTYŃSKI » BARCZEWO » 
 BARCZEWO - działka na sprzedaż 1510 m2    
  Cena: 70 079 PLN
    Dodano: 2021-11-25  (ID oferty: 15119648)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  warmińsko-mazurskie
 Powiat  OLSZTYŃSKI
 Miejscowość  BARCZEWO

 Informacje
 Powierzchnia  1510 m2
 Cena  70 079 PLN  
 Cena za m2  46 PLN/m2

 Opis
Olsztyn, 24 listopada 2021 r.

GN-II.6840.1.2021


Ogłoszenie


Zarząd Powiatu w Olsztynie


OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W OBR. 2 MIASTO BARCZEWO, POWIAT OLSZTYŃSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


Lp.: 1.

Oznaczenie według ewidencji gruntów:

numer działki: 208/92

pow. (ha): 0,1510

użytek: RIVa

Numer księgi wieczystej: OL1O/00097322/2

Cena wywoławcza nieruchomości: 70 079,00 zł + 23% VAT

Wysokość wadium: 7 500,00 zł

Minimalna wartość postąpienia: 710,00 złLp.: 2.

Oznaczenie według ewidencji gruntów:

numer działki: 208/93

pow. (ha): 0,1324

użytek: RIVa, RIVb

Numer księgi wieczystej: OL1O/00097322/2

Cena wywoławcza nieruchomości: 68 755,00 zł + 23% VAT

Wysokość wadium: 7 000,00 zł

Minimalna wartość postąpienia: 690,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 208/93 odbył się w dniu 29.04.2021 roku. Natomiast I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 208/92 odbył się w dniu 26.05.2021 roku. II przetarg na zbycie ww. działek odbył się w dniu 9.09.2021 r.Wyżej wymienione nieruchomości są niezabudowane, położone w peryferyjnej strefie miasta Barczewo, w dzielnicy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd ulicą Szymborskiej o nawierzchni gruntowej, nieurządzoną w terenie. Rzeźba terenu ww. nieruchomości jest falista do lekko pagórkowatej. Przedmiotowe działki nie są ogrodzone.

Działka nr 208/92 posiada nawierzchnię gruntową, porośniętą trawą oraz samosiewem brzozy. Kształt działki jest zwarty i regularny. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Działka nr 208/93 posiada nawierzchnię gruntową, porośniętą trawą. Działka ma kształt zwarty, regularny, trapezoidalny.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo działki nr: 208/92 i 208/93 oznaczone są symbolem B41MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce nr 208/92 obowiązuje ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w związku z przebiegającą napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia.Działki nr 208/92 i 208/93, objęte niniejszym przetargiem, oddane są w dzierżawę na czas określony do dnia 18.02.2023 r., przy czym umowa dzierżawy ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu z dniem zbycia przez Powiat Olsztyński prawa własności przedmiotowych nieruchomości.Poza dzierżawą na czas określony nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie GETIN NOBLE BANK S.A. nr: 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 5 stycznia 2022 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku

1. na działkę nr 208/92 o godz. 9:00

2. na działkę nr 208/93 o godz. 10:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna.W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) winny przystąpić do przetargu razem ze współmałżonkiem bądź obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 89/521-05-29.Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 25.11.2021 r. do 5.01.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych:

Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
tel: 89/521-05-29
starostwo@powiat-olsztynski.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  31655/3186/OGS
 Telefon kom.  89/521-05-29
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu portal-n.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, warmińsko-mazurskie, BARCZEWO
sprzedam Działka Rybical
Działka
sprzedam
35570 m2 10 315 300 PLN
290 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Rybical
2021-12-13
Rybical
Rybical
ul. Rybical
Działka budowlana nad jeziorem, teren inwestycyjny, 3,5 ha, Mazury, Rybical, SWJM, sprzedaż. Na sprzedaż działka budowlana o pow. 35 570 m2 położona...

sprzedam Działka Pasym
Działka
sprzedam
976 m2 50 760 PLN
52 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Pasym
2022-01-21
PasymPasym, dnia 20.01.2022 r. BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych...

sprzedam Działka Prażmowo
Działka
sprzedam
3163 m2 510 000 PLN
161 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Prażmowo
2022-01-22
PrażmowoPrażmowo to miejscowość położona na trasie pomiędzy Mikołajkami (18 km) a Giżyckiem (16 km)Główne atuty nieruchomości: • bliskość...

sprzedam Działka Sople
Działka
sprzedam
0 m2 149 000 PLN warmińsko-mazurskie
Sople
2022-01-16
Sople
ul. Brak
DZIAŁKA REKREACYJNA NA SPRZEDAŻ, SOPLE, GMINA MAŁDYTY, JEZIORO RUDA WODA. WGN - największa sieć nieruchomości w Polsce zaprasza na prezentację...

sprzedam Działka Gałdowo
Działka
sprzedam
3400 m2 190 000 PLN
56 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Gałdowo
2022-01-21
Gałdowo| Gałdowo, gm. Iława. Działka budowlana o powierzchni 3'000m2, z wiekowym domem. Woda w drodze, prąd na działce. Spokój i cisza, doskonałe...