Dziś jest :  niedziela, 04 grudnia 2022 r. 20:02   Imieniny :  Barbary, Krystiana, Berny847 788 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » wielkopolskie » KOŚCIAŃSKI » BOROWO » 
 BOROWO - działka na sprzedaż 4653.00 m2    
  Cena: 463 500 PLN
    Dodano: 2022-11-23  (ID oferty: 15843831)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  wielkopolskie
 Powiat  KOŚCIAŃSKI
 Miejscowość  BOROWO

 Informacje
 Powierzchnia  4653.00 m2
 Cena  463 500 PLN  
 Cena za m2  100 PLN/m2

 Opis
BURMISTRZ GMINY CZEMPIŃ

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy CzempińOznaczenie w księdze wieczystej: PO1K/00046140/6

Nr działki: 70/7 i 327/38

Powierzchnia w m2: 4653

Położenie nieruchomości, obręb: Borowo

Cena wywoławcza netto w zł: 463 500,00

Wadium w zł: 24 000,00W ogłoszonym obecnie II przetargu obniżono cenę nieruchomości o 10% w stosunku do ceny wywoławczej w I przetargu.

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.Termin i miejsce przetargu:

26 stycznia 2023 r. godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 19 stycznia 2023 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, nieruchomości i pozycji na liście, której dotyczy wpłata. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptować określone w jego treści warunki.Opis nieruchomości:

Działki są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 327/10 i 70/2 w Borowie (dz. Urz. Woj. Wlkp, z 18 sierpnia 2020 r., poz. 6446) i oznaczone symbolem 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w typie zabudowy szeregowej).

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.Działki 70/7 i 327/38 obręb Borowo – nieruchomość niezbudowana, nieogrodzona, położona w I linii zabudowy z dostępem do drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną, w pośredniej części wsi Nowe Borówko, teren lekko nachylony w kierunku południowym, nieużytkowany, nieruchomość nieuzbrojona, w sąsiedztwie dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej, kształt nieruchomości foremny zbliżony do pięcioboku, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne oraz infrastruktura linii kolejowej nr 369 relacji Śrem-Czempiń.Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem kupującego.Pozostałe informacje:

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu.Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.Cena uzyskana w przetargu będzie płatna w całości najpóźniej dzień przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 lub email.a.kochanowicz@ug.czempin.pl.Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi podając przyczyny odwołania.Burmistrz Gminy Czempiń

Konrad MalickiKontakt:
Urząd Gminy Czempiń
tel: 61 2826703
a.kochanowicz@ug.czempin.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  34734/3186/OGS
 Telefon kom.  61 2826703
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu portal-n.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, wielkopolskie, BOROWO
sprzedam Działka Rydzyna
Działka
sprzedam
896.00 m2 143 360 PLN
160 PLN/m2
wielkopolskie
Rydzyna
2022-11-29
RydzynaNa sprzedaż działki budowlane w Kłodzie (gm. Rydzyna) niedaleko Leszna.Przedmiotem sprzedaży są działki o powierzchniach od 80 m2 do 896 m2 w cichej...

sprzedam Działka Stodolsko
Działka
sprzedam
1451.00 m2 120 000 PLN
83 PLN/m2
wielkopolskie
Stodolsko
2022-11-28
StodolskoPrzedstawiamy Państwu działkę budowlaną o powierzchni 1451 m2 z wydanymi warunkami zabudowy. Nieruchomość zlokalizowana jest w spokojnej okolicy...

sprzedam Działka Podśmigiel
Działka
sprzedam
871.00 m2 125 000 PLN
144 PLN/m2
wielkopolskie
Podśmigiel
2022-11-15
PodśmigielPrzedstawiam Państwu na sprzedaż działkę budowlaną. Powierzchnia to 871 m2.Wyznaczona jest droga polna jako dojazdowa bezpośrednio do działki.Media:...

sprzedam Działka Leżenica
Działka
sprzedam
91000.00 m2 990 000 PLN
11 PLN/m2
wielkopolskie
Leżenica
2022-11-07
LeżenicaSzydłowo okolice, Leżenica Przedmiotem oferty jest działka gruntu idealna pod inwestycję o pow. 9,1ha Działka w kształcie zbliżonym do...

sprzedam Działka Żakowo
Działka
sprzedam
20000.00 m2 500 000 PLN
25 PLN/m2
wielkopolskie
Żakowo
2022-11-15
ŻakowoNa sprzedaż działka rolna zlokalizowana w miejscowości Żakowo (Gmina Lipno, Powiat Leszno) o powierzchni  20 000 m2. Działka zlokalizowana jest przy...